Лист МОН "Про перелік творчих конкурсів та інтелектуальних змагань"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Лист № 1/9-262 від 08 квітня 2013 року

 

Про перелік творчих конкурсів та інтелектуальних змагань

 

З метою якісної організації та проведення творчих конкурсів та інтелектуальних змагань, їх унормування відповідно до законодавства України, раціонального використання навчального та робочого часу, забезпечення змістовного дозвілля учнівської та студентської молоді Міністерство надсилає для практичного використання та врахування в роботі перелік творчих конкурсів та інтелектуальних змагань, що додається.

 

Звертаємо увагу, що участь учасників навчально-виховного процесу у творчих конкурсах та інтелектуальних змаганнях здійснюється на добровільній основі.

 

Крім того нагадуємо, що творчі конкурси або інтелектуальні змагання проводяться згідно з положеннями (порядками) про них, які пройшли державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, або проведення яких здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Президента України та Кабінету Міністрів України.

Звертаємо увагу, що на виконання статей 8 і 18 Закону України "Про позашкільну освіту" одним із завдань позашкільних закладів є пошук і підтримка здібних, обдарованих, талановитих дітей та учнівської молоді для організації їх участі у всеукраїнських і міжнародних заходах, забезпечення змістовного дозвілля, організація масових заходів з дітьми, під час яких визначається рівень практичної підготовки вихованців, Міністерством затверджений План всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2013 рік (наказ від 13.12.2012 № 1409), який регламентує кількість, місце, терміни проведення всеукраїнських та міжнародних масових заходів, в тому числі творчих конкурсів та інтелектуальних змагань.

 

Координаторами кожного планового заходу на всеукраїнському рівні виступають державні центри позашкільної освіти (Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, Національний центр "Мала академія наук України", Український державний центр позашкільної освіти, Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді) відповідно до профілю діяльності. Кожний позашкільний навчальний заклад з урахуванням напряму своєї діяльності під час планування роботи повинен враховувати участь у всеукраїнських заходах, включених до зазначеного вище Плану.

 

Нагадуємо, що відповідно до статті 51 Закону України "Про освіту" заборонено відволікання учасників навчально-виховного процесу за рахунок навчального часу на здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

 

Зважаючи на зазначене вище, слід звернути увагу, що при рейтинговому оцінюванні діяльності навчальних закладів (крім позашкільних) до уваги беруться показники проведених творчих конкурсів або інтелектуальних змагань, які запроваджені на підставі нормативно-правових актів Президента України та Кабінету Міністрів України.

 

Міністр                                                                                                                             Д.В. Табачник