Наказ "Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школів "

ШАРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

23500, вул. Леніна, 224, м.Шаргород, Вінницької області, тел 2-13-49, 2-23-82

факс 04344 2-13-49;  e-mail: vidosvity_sh@ukrpost.ua

 

НАКАЗ

06.11.2013 року                                                                                           № 231

м. Шаргород

 

Про проведення моніторингу

якості загальної середньої освіти

за результатами навчання учнів

у початковій та основній школі

в 2013-2014 навчальному році

 

З урахуванням законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на виконання наказів Міністерства освіти і науки України  від 17.07.2013 р. №995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти» та від 10.10.2013 р. №1412«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 №995»,листа Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 11.10.2013 року № 14.1/10-3300 з оновленим варіантом методичних рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі, листа Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 22.10.13 № 34-2-02/6769

 

НАКАЗУЮ:

 

1.  З метою оцінювання стану системи освіти та отримання об’єктивної інформації про її якість за результатами навчання учнів у початковій та основній школі провести серед учнів 5-их і 10-их класів усіх загальноосвітніх навчальних закладів району моніторинг якості загальної середньої освіти з навчальних предметів, зазначених в переліку додатка 2 наказу МОН України від 17.07.2013 р. №995.

З 12 листопада по 12 грудня 2013 року.

2.  Затвердити графік, пам’ятку, стислірекомендації та список присутніх на моніторингу представників відділу освіти та РМК згідно додатків 1,2,3 до цього наказу.

3.  Координатором моніторингу призначити Гуменюк В.А., завідуючу РМК.

4.  РМК (Гуменюк В.А.):

4.1.    Провести з методистами РМК та керівниками середніх загальноосвітніх навчальних закладів району інформаційно-розʼяснювальну роботу щодо особливостей процедури моніторингових дослідженьякості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі, оформлення звітності за їх результатами.

4.2.    Забезпечити надходження в усі ЗНЗ замовлені ними збірники завдань для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі, що видані ТОВ «Центр навчально-методичної літератури» у 2013 році, зазначені в додатку до листа ІІТЗО від 11.10.2013 № 14.1/10-3300,і на сторінці 1 мають захисну марку (галографічний елемент).

До 12 листопада 2013 року.

4.3.    Доручити методистам з навчальних предметів скласти статистичну звітність та разом із статистичною звітністю всіх загальноосвітніх навчальних закладів поетапно надсилати її Вінницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Протягом 12 листопада до 20.12.2013 р.

4.4.    Пакунки з результатами моніторингу, які надійшли від навчальних  закладів, скласти у коробки та до 20.12.2013 передати для подальшої обробки кур’єрською поштою «Нова пошта» до Відділення № 9 «Нової пошти» (Київська обл., м. Вишневе, пров. В.Чорновола, 54-а), контактна особа отримувача та особа, що буде здійснювати розрахунок за отримання матеріалів, Зарудний О.

5.  Керівникам загальноосвітніх навчальних закладівз метою організованого проведення моніторингу:

5.1.    Забезпечити неухильне виконання листа Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 11.10.2013 року № 14.1/10-3300 з оновленим варіантом методичних рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти.

5.2.    Затвердити склад шкільних комісій для проведення моніторингу, до яких входить два вчителі: вчитель, який організовує виконання тестів моніторингу, та його асистент.

5.3.    Перебудувати навчально-виховний процес на цей день таким чином, щоб провести моніторинг з певного навчального предмета, врахувавши тривалість часу, відведеного на виконання завдань учнями та заповнення ними анкет,основні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів згідно чинних навчальних програм для початкової і основної школи.

5.4. Зобов’язати учителів початкової школи провести перевірку робіт учнів 5-х класів, учителів відповідних предметів ―перевірку робіт учнів 10-х класів.  Оцінювання робіт здійснити за рівнями навчальних досягнень учнів відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій до кожного навчального предмета, зміст яких відображено в пояснювальних записках до кожного збірника завдань.

Згідно графіка, в день проведення моніторингу.

5.5.    Організувати  по завершенні  перевірки робіт пакування матеріалів (бланки відповідей усіх учнів, їхні анкети та анкети вчителів).Передати їх до відділу освіти райдержадміністрації не пізніше наступного дня після проведення моніторингу.

5.6. Провести інформаційно-розʼяснювальну роботу з батьками учнів щодо змісту й мети моніторингового дослідження та можливості самостійно здійснити ними  порівняльний аналіз навчальних досягнень дитини з відповідними середніми показниками по Україні з метою вдосконалення подальшої навчальної роботи школяра.

5.6.    Зобов’язати класних керівників 5-их і 10-их класів довести інформацію про результати моніторингу кожного учня з усіх навчальних предметів у письмовій або електронній формі до відома його батьків або осіб, які їх замінюють (згідно додатка 2 до листа ІІТЗО від 11.10.2013 року № 14.1/10-3300).

6.  Райфільмотеці (Дибчуку А.І.):

6.1. Забезпечувати своєчасне надходження електронного варіанту нормативно-правових документів щодо здійснення моніторингу якості загальної середньої освіти в усі ЗНЗ району.

6.2. Висвітлювати хід моніторингу і його результати на сайті відділу освіти; забезпечити електронний зв'язок із відповідними сторінками сайтів Міністерства освіти і науки України(www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua), Національної академії педагогічних наук України (www.naps.gov.ua.

Поетапно протягом 12 листопада – 20 грудня 2013 року.

7.  Довести зміст наказу до відома керівників шкіл та педагогічних колективів.

8.  Контроль за виконанням наказу покласти на Гуменюк Н.М., заступника начальника відділу освіти.

 

 

 

Начальник відділу освіти                                                  В.Кутнік